I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
07. november 2017

Kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser: Om foreldreskap når barn har en psykisk vanske

jordan-whitt-145327
Forfatter: Bente Hasle.

Denne studien viser hvordan hverdagslivets utfordringer oppleves. Den argumenterer for at foreldrekraften, foreldrenes kjærlighet til barnet sammen med deres kamp for å gjenvinne sin foreldreverdighet, må erkjennes og anerkjennes. Dette kan realiseres gjennom å inkludere foreldre og barn som likeverdige aktører i utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge og gjennom å øke kompetansen om psykiske lidelser blant lærere.

Hele avhandlingen finner du her.

 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut