I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
07. desember 2017

Pårørende for en rusavhengig, ikke bare noe du snakker om over kaffen!

kristina-flour-185592
Forfattere: Line Rapp Simonsen og Marianne Stalvik

Denne artikkelen kaster lys over noe av kompleksiteten i det å være pårørende, og viser at ulike former for tilbud og tjenester må til for å kunne møte de ulike behovene. Mer kunnskap og åpenhet samt et mer offensivt, kompetent og inkluderende hjelpeapparat ser ut til å kunne være et viktig bidrag for at de pårørende skal få riktig hjelp.

Les hele artikkelen her.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut