I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
12. november 2020

Pårørende og palliative hjemmeboende

Omtale%2038%20palliativ
Forfattere: Reidun Hov, Bente Bjørsland, Bente Ødegård Kjøs & Bodil Wilde-Larsson

Pasienter som trenger palliativ behandling kan ha et ønske om å være hjemme så lenge som mulig, og gjerne også dø hjemme. For disse er det av stor betydning å oppleve at hjelpen de mottar fra det offentlige er trygg.

I studien «Opplevelse av trygghet blant palliative hjemmeboende pasienter og deres pårørende» svarte hjemmeboende palliative pasienter og deres pårørende på et spørreskjema med påstander knyttet til deres opplevelse av trygghet i omsorgen de mottok fra hjemmesykepleien.

Skjemaet dekket områdene medisinsk-teknisk kompetanse, identitetsorientert tilnærming og fysisk-tekniske forutsetninger, i tillegg til kontekstuelle aspekter som kontinuitet, koordinering/samarbeid og tilgjengelighet. 

Les mer her (artikkelen er på engelsk).
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut