I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
28. april 2020

Pårørende til pasienter med KOLS

0%20amy-hirschi-K0c8ko3e6AA-unsplash
Forfattere: Tanja Sofie Hansen, Vibeke Nørholm og Anne Brødsgaard

Når pårørende blir KOLS-pasienter blir involvert i behandling og omsorg, gir det en positiv effekt med hensyn til trivsel og ressursbruk. Pårørende opplever også en større sikkerhet og stabilitet i hverdagen når de blir involvert. De får dessuten en bredere kunnskap om sykdommen.

Studien «Ensomt ansvar for pårørende til pasienter med KOLS» viser at pårørende tar på seg et stort ansvar og har behov for mer kommunikasjon mellom sektorene når pasienten med KOLS skrives ut etter innleggelsen.

Konklusjonen er at økt dialog og åpenhet mellom primær- og sekundærsektoren vil ha stor betydning for det videre pasientforløpet ved utskrivning av pasienten.

Les mer om dette her.

 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut