I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
25. april 2019

Pasientsentrert eldreomsorg

katarzyna-grabowska-607316-unsplash
Forfatter: Anne-Kari N. Johannesen

Formålet med fagartikkelen er å kaste lys over en tverrfaglig og pasientsentrert omsorg til eldre pasienter som skal hjem fra sykehus. Dersom pasienten bor på syke­hjem, innebærer det et etablert tjenestetilbud og en annen forutsigbarhet for pasient og pårørende enn når pasienten reiser hjem til egen bolig. 

Pasientens planer, ønsker og forventninger kan være rimelig godt avklart, og et utskrivningsmøte med ­pasient, og eventuelt pårørende.

Pasienten har rett til å medvirke i avgjørelser om egen behandling og pleie, men en pasients ønske om og behov for, for eksempel­ en dag lenger på sykehus, kan komme­ i konflikt med kommunens økonomiske interesser.

Les hele artikkelen her
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut