I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
22. januar 2020

Samarbeidsforståelse i volds- og overgrepssaker

FORSKNING%20overgrep
Forfattere: Elisiv Bakketeig, Jane Dullum og Kari Stefansen

Å ivareta viktige oppgaver overfor voldsutsatte, betyr også å ivareta hjelpe- og kontrollfunksjoner.

Formålet med denne artikkelen er å belyse hva fagfolk i sentrale tjenester på dette feltet selv forstår som «samarbeid», hvilke samarbeidsformer de utvikler ut fra egen forståelse og hvilke tilsiktede og utilsiktede virkninger de ulike samarbeidsformene kan ha for tjenestenes innretting. 

Les mer her.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut