I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
30. mars 2017

Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens

6%20shutterstock_356471774
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å oppsummere tilgjengelig forskning om tiltak som kan støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens. 

Oppsummering av resultatene:
  • Sammensatte programmer, med undervisning om demens og praktisk støtte til pårørende, kan i noen grad redusere omsorgsbyrde og depresjon og gi noe bedre tilfredshet hos pårørende
  • Sammensatte tiltak med undervisning om demens og praktisk støtte gitt av ergoterapeut i hjemmet både til pårørende og pasient kan i noen grad redusere depresjon, gi bedre livskvalitet og i noen grad øke kunnskap om demens hos pårørende
  • Individuell undervisning kan i noen grad redusere omsorgsbyrde hos pårørende
  • Gruppeundervisning, individuell rådgivning og støtte gitt hjemme eller via telefon og støtte fra frivillige, har usikker effekt på pårørende
I de sammensatte programmene er tiltakene gitt av flere ulike helsearbeidere.
Studiene sier lite om langtidseffekten av tiltakene. Hovedtyngden av de inkluderte studiene er gjennomført i USA og Asia, hvor både kultur og sosial struktur er annerledes enn i Norge. Det er derfor usikkert om funnene har overføringsverdi til norske forhold.

Oppsummeringen er gjort av: Dahm KT, Landmark B, Kirkehei I, Brurberg KG, Fønhus MS, Reinar LM. 

Les mer her.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut