I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
02. oktober 2019

Uformell tvang overfor utviklingshemmede

FORSKNING%20september%202019%20disabled
Forfattere: Thomas Owren & Sølvi Linde

Uformell tvang, også kalt «hverdagstvang» eller «insisterende praksiser», kjennetegnes ved at tjenesteytere handler i strid med tjenestebrukers vilje på måter som juridisk sett ikke utgjør tvang. Mens det finnes en del forskning om dette på psykisk helse- og demensfeltene, er uformell tvang overfor personer med utviklingshemming lite utforsket. Denne artikkelen rapporterer fra en studie av uformell tvang i helse- og omsorgstjenester til voksne med utviklingshemming, der fokus er på tjenesteyternes begrunnelser og handlingsstrategier.

Studien gir ny innsikt i hvordan tjenesteytere spiller på tjenestebrukeres kognitive begrensninger gjennom kombinasjoner av press og avledende teknikker. Dette for å  ivareta hensyn som tjenestebruker ikke selv evner å ivareta, for å unngå bruk av tvang og/eller ivareta tredjeparts rettigheter.

Avslutningsvis peker studien på implikasjoner for tjenestene og videre forskning.

Les artikkelen her.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut