I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Helsepersonells evne til perspektivtaking

Perspektivtaking er nyttig for helsepersonell når de skal møte og ivareta pårørende. En slik fleksibilitet kan gi verdifull innsikt til å kartlegge, vurdere og imøtekomme pårørendes ønsker og behov.
nathan-dumlao-VJHb4QPBgV4-unsplash
Case
Det kunne vært min datter
maximize-2
Case
Sårbare overganger
maximize-2

Hvordan øve opp evnen til å innta den pårørendes perspektiv? 

Ved å stoppe opp, enten alene eller sammen med kollega, kan vi komme i kontakt med hva vi selv ville hatt behov for i den samme situasjonen som de pårørende står i.  

Å reflektere rundt slike spørsmål vekker tanker og følelser som kan bidra til innsikt og håndtering av egne følelser, og forebygge omsorgstretthet. Ved å øve opp egen evne til å ta andres perspektiv øker helsepersonellets grad av fleksibilitet i perspektivtakning som en holdning til pårørende.

Husk at det er naturlig å pendle mellom ulike følelser i pårørendelivet.
Les mer om dette her: Kunnskap om pårørendes følelser og reaksjoner


I møte med ønsker og behov hos den pårørende, kommer helsepersonell i kontakt med egne følelser og reaksjoner som oppstår i situasjonen. At helsepersonell håndterer og regulerer egne følelser, får i tillegg betydning for deres evne til å støtte de pårørende til å forstå og stå i egne følelser over tid uten å bli syke selv.  

Hvis du stopper opp og tenker over hvordan det ville føles å være den andre personen, kan du også forstå hvordan du kan forholde deg til dem.

Michelle Herman, forfatter

Motivasjon

Selvbestemmelsesteorien beskriver hvordan kompetanse, selvstendighet og tilhørighet har betydning å oppleve motivasjon for arbeidsoppgaver. Det vil si at å legge til rette for tilhørighet, kompetanseheving, bevisstgjøring og refleksjon rundt ulike perspektiv på arbeidsplassen, kan fremme motivasjon for pårørendearbeidet. En slik motivasjon kan bidra til å øke kvaliteten i pårørendearbeidet. 

Hvordan kan du ruste deg selv i forhold til dette temaet?

Du kan stille deg selv spørsmålet "hva ville du hatt behov for i samme situasjon som pårørende står i, eller hvordan ville du opplevd å stå i denne situasjonen?" Dette gir ikke en direkte informasjon om hva den pårørende du møter trenger, men en kontakt med sårbarheten som kan være i situasjonen.
 

Å arbeide med mennesker er noe av det mest krevende vi gjør.

Annicken Martinez- Aasen, Klinisk spesialist i barn og unge

Som helsepersonell er det viktig å være bevisst på at pårørendearbeid handler om å kartlegge og møte pårørendes behov og ønsker i tillegg til informasjon omkring pasientarbeidet. Det må settes av tid til kollegastøtte og utveksling av erfaringer. 

Ledelsen har et ansvar for å løfte fram og tilrettelegge for systematisk og godt pårørendearbeid. Men vi kan alle bidra til å løfte frem at pårørendearbeid er en del av god helsehjelp til pasienten.  

Benytt pedagogiske verktøy, som for eksempel «FuelBox - for fagfolk om pårørende», til å fremme refleksjon og motivasjon. 

Opprinnelig publisert: 27. september 2023

Skrevet av:
Faggruppen på Pårørendesenteret

Kilder:  Pårørendeveilederen, Tilstedeværelsens omkostning, Når helsepersonell selv blir pårørende

Var dette nyttig?

Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut