I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Å pendle mellom ulike følelser

Når vi er pårørende over tid kan følelsene våre variere sterkt gjennom dagen, fra dag til dag og uke til uke. Det er vanlig å pendle mellom motstridende følelser og det kan oppleves både forvirrende og slitsomt. Samtidig kan kunnskap om dette gjøre det lettere å håndtere.
Vernepleier Torunn:

Jeg synes at moren til Susanne er så vanskelig å forholde seg til for tiden.

Chat_odd_02
Helsefagarbeider Rukia:

Ja, hun henger seg opp i bagateller i det ene øyeblikket, og virker fornøyd i det andre. 

Chat_even_02

Hva kan det handle om, tror du?

Chat_odd_02
discord-loading-dots-discord-loading
Chat_even_02

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvilke rutiner har vi for å sikre at vi har nødvendig kompetanse i møte med pårørende?
  • Hvordan synes du det er å møte ulike følelsesuttrykk hos pårørende?
  • Hvilke erfaringer har du med sinte og frustrerte pårørende?
  • I hvilke situasjoner opplever du at pårørende har særlig behov for støtte?
  • Hva er det viktigste vi kan møte pårørende med?
  • Hvordan kan du bidra til at pårørende opplever mestringsfølelse som pårørende?
Opprinnelig publisert: 11. september 2023
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut