I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Å se de pårørendes perspektiv

For å kunne imøtekomme pårørendes ønsker og behov, må vi som helsepersonell være åpne og spørrende om hvordan de har det og hva som er viktig for dem. – Hva trenger jeg å vite om deg for å forstå din situasjon?
Astrid, pårørende mor:

Kan hun bruke dette sengeteppet her?

Chat_odd_02
Miljøarbeider Sindre:

Det er jeg litt usikker på… Når det gjelder private tekstiler må det kunne vaskes. Vi må jo tenke på hygiene og infeksjonsfare.

Chat_even_02

Åh...

Chat_odd_02

Er det et veldig spesielt teppe?

Chat_even_02

Jeg har bare behov for at noe av vårt skal gjøre henne trygg og dempe opplevelsen av å være på institusjon.

Chat_odd_02

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvorfor er det viktig å involvere pårørende? 
  • Hvilke av dine egenskaper er spesielt nyttige i møte med pårørende? 
  • Hvilke helseutfordringer er vanlige hos pårørende? 
  • Kan du gi et eksempel på hvor du og dine kollegaer hadde en god vi-følelse i møte med pårørende? 
  • ​Hva gjør du når du oppdager brudd på faglig forsvarlighet i arbeidet med pårørende? 
Opprinnelig publisert: 27. september 2023
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut