I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Hvem skal være nærmeste pårørende?

Valg av nærmeste pårørende kan skape uro og konflikt i familien, eller forsterke motsetninger som var der fra før. Pasienten kan kjenne på den vanskelige balansen mellom å gi et ansvar som kan være tungt, samtidig som de sender et signal om hvem de står nærmest eller har mest tillit til.
Thomas, sykepleier på infeksjonsavdeling:

Jeg trenger noen opplysninger fra deg. Hvem tenker du skal være din nærmeste pårørende?

Chat_odd_02
Dina, pasient:

Det må bli både mannen og datteren min.

Chat_even_02

Vanlig praksis er å bare ha én nærmeste pårørende.

Chat_odd_02

Ja, men jeg er usikker på om mannen min klarer å forholde seg til så mye informasjon, så datteren min må også informeres. 

Chat_even_02
discord-loading-dots-discord-loading
Chat_odd_02

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvem bestemmer hvem som er nærmeste pårørende?
  • Hvordan går du frem for å kartlegge hvem som er pårørende?
  • Hva gjør du for å fremme åpenhet rundt pasientens situasjon?
  • Hva mener du er våre viktigste plikter overfor pårørende?
  • Hvilke opplæringstilbud for pårørende har du god erfaring med?
Opprinnelig publisert: 15. desember 2023
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut