I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Hvordan støtte pårørende ved dramatiske hendelser?

Når dramatiske hendelser skjer med og rundt pasienter og brukere, er ikke pårørende tilskuere til det som skjer, men deltakere i situasjonen.
Sykepleier Else:

Jeg skal ha en samtale med familien til Knut etter den dramatiske hendelsen. Jeg må innrømme at jeg gruer meg. 

Chat_odd_02
Vernepleier Thi:

Det forstår jeg.

Chat_even_02

Jeg vet jo ikke hvordan de kommer til å reagere.

Chat_odd_02

Er det noe jeg kan gjøre? 

Chat_even_02

Refleksjonsspørsmål:

  • I hvilke situasjoner opplever du at pårørende har særlig behov for støtte?
  • Hvordan håndterer vi pårørende som har ønsker og behov vi ikke klarer å imøtekomme?
  • Hva kan være til hinder for godt pårørendearbeid?
  • Hvorfor er du betydningsfull i møtet med pårørende?  
  • Når kjenner du deg anerkjent og bekreftet som fagperson? 
  • Hvilke førsteinntrykk tror du at du gir pårørende? 
  • Hvilke rutiner og systemer har din arbeidsplass for å sikre kollegastøtte?
Opprinnelig publisert: 21. desember 2022
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut