I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Taushetsplikt i møte med pårørende

Fagpersoners kontakt med pårørende kan føre til situasjoner der taushetsplikten utfordres. Det kan da oppstå utrygghet rundt hvordan taushetsplikten best kan ivaretas. Å reflektere rundt temaet, alene eller sammen med andre, kan være med på å gi større trygghet i disse situasjonene.
Sosionom Målfrid:

Å, nå ringer mor til Helge igjen… *sukk*

Chat_odd_02
Vernepleier Cathrine:

Herlighet, det er voldsomt som hun ringer for tida. Hva er det nå?

Chat_even_02

Ja... Og jeg har ikke fått samtykke fra han enda. 

Chat_odd_02

Kan du egentlig snakke med henne da?

Chat_even_02

Refleksjonsspørsmål:

  • Når kan det oppstå usikkerhet rundt taushetsplikt i dialog med pårørende? 
  • Hvordan kan usikkerhet rundt taushetsplikt påvirke dialogen med pårørende? 
  • Hvordan jobber du med samtykke fra pasient eller bruker til informasjonsutveksling med pårørende? 
  • Hva erfarer du at det er viktig for pårørende å få informasjon om?  
  • På hvilken måte, og for hvem, kan informasjonutveksling med pårørende ha verdi? 
  • Hva kan du snakke med pårørende om uten hinder av taushetsplikten? 
Opprinnelig publisert: 21. desember 2022
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut