I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

På skolen

I en travel arbeidshverdag kan det være vanskelig å vite hvor langt man som pedagog skal strekke seg i sitt pårørendearbeid. Lærere og barnehageansatte er viktige personer i barn og unges liv. 

Pedagogers kunnskap om pårørendes belastninger og hvordan disse virker inn på fungering i hverdagen, kan utgjøre en stor forskjell for den enkelte familie.
Group%20797_v3
Bolge_bakgrunn_topp_v2
Pårørende barn trenger trygge voksne

Fag

Pårørendearbeid og –samhandling i praksis
Mer_pil
Til refleksjon
Til refleksjon
Mer_pil
Til fordypning
Til fordypning
Mer_pil
Gratis e-læringskurs
Mer_pil
Filmbibliotek
Filmbibliotek

Forskning

Et utvalg artikler om pårørendeforskning
Mer_pil
Forskningsartikler
Forskningartikler
Mer_pil
Forskerintervju
Forskerintervjuer
Mer_pil
Fagartikler
Fagartikler

Erfaring

Erfaringsbasert kunnskap og informasjon
Mer_pil
Min faghistorie
Min faghistorie
Bolge_bakgrunn_bunn_v2
shutterstock_289839680

Til fordypning

Når barn er pårørende

Ansatte i skole og barnehage er viktige voksne i barns liv. I tillegg til foreldrene vil de voksne i barnehagen og på skolen være blant dem som har mest kontakt med barna i det daglige. Tett kontakt mellom hjem og barnehage/skole kan derfor ha stor betydning for hvordan barn klarer seg gjennom sykdom, død eller andre hendelser i familien.

Min faghistorie

Barn som pårørande kan gleppa for skulehelsetenesta

Barn som pårørande er noko helsesjukepleiar Ingrid Hindal i skulehelsetenesta i Stavanger kommune er veldig oppteken av, men ho saknar betre rutinar for å fanga opp denne gruppa.
Ingrid%20Hindal
Ingrid%20Hindal

Min faghistorie

Barn som pårørande kan gleppa for skulehelsetenesta

Barn som pårørande er noko helsesjukepleiar Ingrid Hindal i skulehelsetenesta i Stavanger kommune er veldig oppteken av, men ho saknar betre rutinar for å fanga opp denne gruppa.
Kari%20L%C3%B8vensdahl%20Mogstad%20-%20foto%20Kari-Anne%20Toth

Min historie

Då Selma fekk anoreksi, kjende mora avmakt og skam

Kari Løvendahl Mogstad er fastlege og har arbeidd mykje med kroppspress, eteforstyrringar og psykisk helse i jobben. Likevel gjekk det fleire månadar før ho oppdaga at dottera hadde fått ei eteforstyrring.

Filmbibliotek

Å være foreldre til et sykt barn

A%CC%8A%20v%C3%A6re%20foreldre%20til%20et%20sykt%20barn
A%CC%8A%20v%C3%A6re%20foreldre%20til%20et%20sykt%20barn

Filmbibliotek

Å være foreldre til et sykt barn