I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

På skolen

I en travel arbeidshverdag kan det være vanskelig å vite hvor langt man som pedagog skal strekke seg i sitt pårørendearbeid. Lærere og barnehageansatte er viktige personer i barn og unges liv. 

Pedagogers kunnskap om pårørendes belastninger og hvordan disse virker inn på fungering i hverdagen, kan utgjøre en stor forskjell for den enkelte familie.
Group%20797_v3
Bolge_bakgrunn_topp_v2
Pårørende barn trenger trygge voksne

Ressurser for ansatte i skole eller barnehage

Her har vi samlet en del ulike verktøy og innfallsvinkler for å øke kompetanse og trygghet i møte med barn og foreldre som pårørende.

Fag

Pårørendearbeid og –samhandling i praksis
Mer_pil
Til refleksjon
Til refleksjon
Mer_pil
Til fordypning
Til fordypning
Mer_pil
Gratis e-læringskurs
Mer_pil
Filmer med fagpersoner
Filmer med fagpersoner

Forskning

Et utvalg artikler om pårørendeforskning
Mer_pil
Forskningsartikler
Forskningartikler
Mer_pil
Forskerintervju
Forskerintervjuer
Mer_pil
Fagartikler
Fagartikler

Erfaring

Erfaringsbasert kunnskap og informasjon
Mer_pil
Min faghistorie
Min faghistorie
Mer_pil
Filmer med pårørende
Filmer med pårørende
Bolge_bakgrunn_bunn_v2
uday-mittal-bwKtz4YVtmA-unsplash

Til fordypning

Hvordan støtte pårørende til noen med ADHD?

ADHD kan medføre utfordringer i hverdagslivet, både på skole, studiet eller jobb, og i nære relasjoner hos noen. Det er mange som har ADHD, både voksne og barn, og det er derfor mange som er pårørende til noen med ADHD.

Min faghistorie

Barn som pårørande kan gleppa for skulehelsetenesta

Barn som pårørande er noko helsesjukepleiar Ingrid Hindal i skulehelsetenesta i Stavanger kommune er veldig oppteken av, men ho saknar betre rutinar for å fanga opp denne gruppa.
Ingrid%20Hindal
Ingrid%20Hindal

Min faghistorie

Barn som pårørande kan gleppa for skulehelsetenesta

Barn som pårørande er noko helsesjukepleiar Ingrid Hindal i skulehelsetenesta i Stavanger kommune er veldig oppteken av, men ho saknar betre rutinar for å fanga opp denne gruppa.
Kari%20L%C3%B8vensdahl%20Mogstad%20-%20foto%20Kari-Anne%20Toth

Til fordypning

Då Selma fekk anoreksi, kjende mora avmakt og skam

Kari Løvendahl Mogstad er fastlege og har arbeidd mykje med kroppspress, eteforstyrringar og psykisk helse i jobben. Likevel gjekk det fleire månadar før ho oppdaga at dottera hadde fått ei eteforstyrring.

Filmbibliotek

Å være foreldre til et sykt barn

A%CC%8A%20v%C3%A6re%20foreldre%20til%20et%20sykt%20barn
A%CC%8A%20v%C3%A6re%20foreldre%20til%20et%20sykt%20barn

Filmbibliotek

Å være foreldre til et sykt barn