I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Hva må til for å motivere helsepersonell til å drive pårørendearbeid?

Behovet for samhandling mellom helsetjenesten og pårørende er økende. Selv om det finnes en bred enighet om og forståelse for dette i helse-Norge, vet vi at helsepersonells motivasjon for å møte pårørende varierer. Ny forskning ser på hva som kan øke motivasjonen for å drive et godt pårørendearbeid. 
shutterstock_794460844
Ellipse%2035
Ingvil
Tekst:

Ingvil Aarrestad Godeset

Fagkonsulent og psykiatrisk sykepleier
Master i helsevitenskap

Realisering av politiske føringer 

Politiske føringer viser at pårørendes egne ønsker og behov er en del av hva helsetjenesten i Norge skal ivareta. Den nasjonale pårørendeveilederen fra 2017 er et eksempel. Veilederen ble sist revidert i februar 2024 (Nasjonal pårørendeveileder).  

Å ta i bruk veilederen har vist seg å være en tidkrevende og sammensatt prosess (OsloEconomics, 2021). Ny forskning viser at når vi som helsepersonell er motiverte for å drive pårørendearbeid, forsterkes samhandlingsprosessene både internt og i møte med pårørende. Forskningen viser en klar sammenheng mellom motivasjon hos helsepersonell og kvalitet i pårørendearbeidet (Sykepleien Forskning, jan-24). 
 

Hvordan kan vi da skape og forsterke motivasjon hos helsepersonell i praksis?  

Forskningen viser blant annet at når helsepersonell opplever en trygg tilhørighet og støtte fra kolleger i et team, forsterkes motivasjonen for pårørendearbeidet. Det trengs arenaer for regelmessig refleksjon i tillegg til en fleksibilitet og autonomi i møte med pårørende. Klare ansvarsforhold, etablerte systemer og gode verktøy for pårørendearbeid øker også motivasjonen. På den måten kan en arbeidskultur og et miljø både være ivaretakende og fremme motivasjon hos de ansatte. Helsepersonell må med andre ord selv ivaretas for å kunne ivareta pårørende. 
 

En kultur for å dele det vi får til, og det vi ikke får til er viktig for motivasjonen.


Videre viser forskningen at når helsepersonell opplever pårørendearbeidet som en integrert del av helsetjenesten, fremstår de mer trygge og motiverte i møte med pårørende. Det samme gjelder for dem som enkelt klarer å sette seg inn i pårørendes situasjon, og har en bevissthet om hvordan de selv ønsker å bli møtt som pårørende.  

Helsepersonell kan gjennom trygg tilhørighet, emosjonell forståelse og gode systemer for pårørendearbeidet oppnå en indre styrt motivasjon for arbeidet. Når vi har en indre styrt motivasjon for pårørendearbeidet blir vi tryggere som fagpersoner og medmennesker. Motivasjonen har en egen energi som styrker samhandlingen med pårørende og øker kvaliteten i arbeidet vi utfører.  

Forskningen viser at når vi skal planlegge og organisere fremtidens pårørendearbeid i tråd med den reviderte pårørendeveilederen, bør det legges til rette for å utnytte helsepersonells motivasjon. Motiverte helsepersonell vil da kunne utgjøre en kraft som øker kvaliteten i samhandlingen med pårørende (Sykepleien Forskning, jan-24). 


Figuren under viser hvordan trygghet stryker motivasjon og skaper kvalitet i pårørendearbeidet.

Motivasjonens%20betydning

Et dypdykk i funnene gis via knappene under:

Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut